Toiminta-ajatus

Fysioterapiassa käyttämämme hoitomenetelmät pohjautuvat tieteelliseen tutkimukseen perustuviin menetelmiin. Henkilökunnallemme on laaja-alaista erikoistumiskoulutusta fysioterapian eri osa-alueilla. Henkilökuntamme päivittää tietojaan ja taitojaan jatkuvan lisäkouluttautumisen avulla. Yrityksen sisäinen koulutus ja konsultaatio ovat tärkeä osa toimintaamme. Yhteistyö esim. muiden asiakkaidemme sidosryhmien kanssa varmistaa kuntoutumisprosessin etenemisen parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden seikkojen sekä asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla haluamme varmistaa laadukkaan fysioterapiakäytännön toteutumisen.

Toiminta-ajatuksenamme on asiakaslähtöinen aktiivinen kuntoutus. Kuntoutuksen perustana on huolellinen perehtyminen asiakkaamme ongelmien aiheuttajaiin tarkan haastattelun ja alkututkimuksen avulla. Tältä pohjalta pureudumme syvälle ongelmien ja oireiden syntymekanismeihin. Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet hoitosuunnitelman ohjaamaan kuntoutumisprosessin etenemistä.