OMT-fysioterapia

OMT (ortopedinen manuaalinen terapia) on tuki- ja liikuntaelimistön kokonaisvaltaista fysioterapiaa. OMT-terapialla voidaan hoitaa tyypillisesti selkäkipuja sekä ala- ja yläraajojen vaivoja. Myös niska-hartiaseudun ongelmat, jotka aiheuttavat päänsärkyä, huimausta, korvien soimista tai silmäoireita, kuuluvat OMT-fysioterapeutin työkenttään. Työssä tai liikunnassa ja urheilussa syntyneet jänne- ja niveloireet sekä rasitusvammat ja nyrjähdysten sekä murtumien jälkitilat on hyvä hoitaa OMT-fysioterapian avulla. Terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT-terapeutti havainnoi alkututkimuksessa asiakkaan staattista ja dynaamista ryhtiä, selkärangan ja muiden nivelten toimintaa ja liikkuvuutta, lihastasapainoa sekä hermokudoksen toimintaa. Alkututkimuksen perusteella fysioterapeutti laatii hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Menetelminä käytetään mm. nivelten mobilisaatiota ja manipulaatiota, lihaskalvokäsittelyjä, pehmytkudoskäsittelyjä, hermokudoksen mobilisaatiota ja terapeuttista harjoittelua. Asiakkaalle tarkoin ohjatuilla omaharjoitteilla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

OMT-koulutus kestää 2,5 vuotta (150 op) ja toteutetaan työn ohella.

OMT-fysioterapiasta saa lääkärin lähetteellä Kela-korvausta.

omt.org

fasciamanipulaatio.fi

tmj_mob.jpg