Neurologinen fysioterapia

FysioJärvenpäässä kuntoutetaan sekä lapsia ja nuoria että aikuisia neurologisia kuntoutujia. Kuntoutuksessa hyödynnetään NDT (Neurodevelopmental Treatment) Bobath-terapiaa, joka ohjaa kuntoutujaa käyttämään arkielämässä mahdollisimman normaaleja liikemalleja ja pyrkii estämään poikkeavien, haitallisten liikemallien syntymistä. Keskushermostovauriot aiheuttavat poikkeavaa lihasjänteyttä ja heikentävät liikkeiden säätelykykyä, mikä vaikeuttaa liikkumista ja asennon ylläpitämistä. Toimintakyvyn rajoitteet voivat puolestaan hankaloittaa arkeen osallistumista. NDT, Bobath-lähestymistavassa poikkeavaan lihasjänteyteen vaikutetaan terapian avulla. Lisäksi yksilöä rohkaistaan liikkumaan ja kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan päivittäisissä toimissa.

NDT, Bobath-terapeutti on myös koulutettu arvioimaan lasten psykomotorisen kehityksen eri vaiheita ja niiden poikkeamia. Terapeutti arvioi kuntoutujan sen hetkisiä kehittymismahdollisuuksia hänen liikkumis-, toiminta ja kommunikaatiotaitojensa perusteella sekä arvioi, mitä harjoittelun ja oppimisen kautta voidaan saavuttaa. Fysioterapeutti myös arvioi  hoidon vastetta. Kun terapian tavoite on yhtenäinen kuntoutujan tarpeiden kanssa, halutut liikkeet siirtyvät todennäköisimmin myös asiakkaan arkeen.

Perinteisen Bobath-terapian osana käytetään myös kokonaisvaltaista sensomotorista lähestymistapaa, jossa pyritään normalisoimaan herkistyneitä tai vaimentuneita aistitoimintoja eri harjoitteiden avulla. Lisäksi terapiassa käytetään tarpeen mukaan OMT-pohjaista fysioterapiaa, kinesioteippausta sekä erilaisia liikuntamuotoja. Vanhempien ohjaus sekä yhteistyö koulujen ja päiväkotien henkilökunnan kanssa on tärkeää lasten ja nuorten neurologisessa kuntoutuksessa.

nv.fi
neurologiset vammaisjärjestöt

ndt-yhdistys.fi

mahdollisuuslapselle.com