Allasterapia

Neurologisessa kuntoutuksessa käytetään osana myös allasterapiaa. Vesi tarjoaa kuntoutujalle monipuolisia liike- ja aistikokemuksia sekä lievittää kipua ja lihasjännitystä. Lisäksi vesi kannattelee ja keventää nivelten kuormitusta, jolloin kuntoutuja pääsee harjoittelemaan maalla mahdollisesti liian raskaita liikkeitä kuten kävelyä, juoksua ja hyppimistä. Tuntoaistin kautta vesi stimuloi sekä pinta- että syvätuntoa. Lisäksi vedessä liikkuminen virkistää ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia.

Allasterapiaa hyödynnetään kuntoutuksessa mm. seuraavilla sairausryhmillä: Motorisen kehityksen viivästymä, dysfasia, lihastauti, CP-vamma, MS-tauti, Parkinsonin tauti, selkäydinvamma, toispuolihalvaus.

FysioJärvenpään allasterapiat toteutetaan Järvenpään uimahallin monitoimialtaassa.